Onderzoek onderstreept grote succes Gezonde Smikkelweken!

Onafhankelijk onderzoek van het Louis Bolk Instituut bewijst de enorme kracht van de Gezonde Smikkelweken. Van zo’n 400 BSO-locaties die deelgenomen hebben aan het onderzoek geeft maar liefst 99% aan volgend jaar weer mee te willen doen.
Het enthousiasme over het programma zat onder andere in het plezier dat de BSO medewerkers zagen bij de kinderen (91%) en de goede ‘fit’ met het dagprogramma van de BSO (90%). Door de duidelijke uitleg (97%) en goede organisatie (92%) hebben we de medewerkers ook goed kunnen ontzorgen. Het programma blijkt dus goed te passen bij BSO’s, die zichzelf ook zien als geschikte locatie voor voedseleducatie (84%).
Ook ouders geven in het onderzoek aan dat ze de BSO een geschikte plek vinden voor voedseleducatie (92%). 93% vond het dan ook goed dat de Gezonde Smikkelweken plaatsgevonden heeft en maar liefst 76% van de kinderen heeft er thuis over verteld. Het uitgedeelde Kook- en Speelboek met de challenges bleek ook een schot in de roos. 97% van de ouders gaf aan dat het kind het leuk vond en ook BSO medewerkers zagen het enthousiasme bij de kinderen (87%).  Zo hebben we dus ook mooi de brug naar thuis kunnen slaan!
Lees hier het hele onderzoeksrapport.