Uitkomst pilot: kids met eetproblematiek eten door Spelletjes Box gezonder

 

Onze producten zijn voor álle kinderen – de groentensmullers én de wat kritischere eter. Maar wij wilden ook iets doen voor kinderen die er misschien wel het meest behoefte aan hebben: kinderen met serieuze eetproblematiek. Want overgewicht en obesitas is bij kinderen een groot probleem; één op de acht heeft hiermee te maken. Daarnaast hebben veel kinderen een ongezond of eenzijdig eetpatroon, waardoor darm- en buikklachten kunnen ontstaan. Professionals als kinderartsen en diëtisten missen tools om ouder en kind op een positieve manier te ondersteunen, op weg naar een gezonder eetpatroon.

 

Spelen met je eten!

Daarom hebben wij met een kinderarts de Spelletjes Box ontwikkeld. Het unieke van de box is de combinatie tussen zelf koken en dit vervolgens spelenderwijs eten met aan het gerecht gekoppelde eetspelletjes. De eetspelletjes – die in een buitenschoolse opvang situatie al zeer succesvol gebleken zijn – zijn samen met kinderen ontwikkeld. We hebben deze box vervolgens in een pilot met 14 diëtistenpraktijken, 2 ziekenhuizen en 100 kinderen met diverse eetproblematiek getest in de periode september 2020 – januari 2021. Deze kinderen kregen aan het einde van een consult een Spelletjes Box mee naar huis.

“Ik merk dat het heel fijn is dat er iets tastbaars is dat ouders aanzet tot actie. Het spelelement motiveert van beide kanten: het kind vraagt ernaar waardoor ouders de tijd ervoor maken.”
Daphne Zaalberg
Zelfstandig Diëtiste

Pilot onder 100 kinderen groot succes

En dat bleek een groot succes! Uit enquêtes onder de ouders en interviews met de deelnemende diëtisten blijkt dat 85% van de diëtisten aangeeft dat de spelletjes kinderen extra gemotiveerd hebben om nieuwe smaken te proeven. Er waren ouders die reageerden ‘stomverbaasd te zijn’ omdat hun kind een gerecht ineens wél wilde eten. 91% van de ouders vond het leuk om als gezin de Spelletjes Box te gebruiken; 78% heeft hierdoor nieuwe smaken of producten geproefd en 72% bleef de spelletjes regelmatig spelen.

Door het succes van deze pilot nodigen wij zorgverzekeraars, onderzoekers, diëtisten en mogelijke subsidieverstrekkers uit mee te denken over het verder ontwikkelen van dit hulpmiddel om de eetproblematiek zo effect mogelijk aan te pakken. Ben je geïnteresseerd? Mail dan naar meespelen@spoony.nl.

 
“Door het spelelement was er meer lol aan tafel terwijl er voorheen meer irritatie en boosheid was. Er werd ook meer gegeten en geproefd. Wat grappig is om te zien, is dat deze mensen een spelletje niet direct als beloning ervaren, terwijl dat voor het kind soms wel zo voelt, vanwege de aandacht die er dan is.”
Lonneke de Bruijne
Diëtistenpraktijk, Amstelveen/Uithoorn