120.000 Kinderen op groente ontdekkingstocht!

Wow! We smullen en smikkelen van jullie enthousiasme! Deze zomer gaan maar liefst 120.000 kinderen tijdens de Gezonde Smikkelweken mee op groente ontdekkingstocht. Vorig jaar waren we al onder de indruk van de 600 bso’s die meededen in 7 provincies. Dit jaar is de groentepret nog veel groter: 1.100 bso’s én 200 scholen, in álle provincies. Wij kunnen niet wachten, wat jullie?

Je leest het goed, óók basisscholen doen dit jaar mee aan de Gezonde Smikkelweken. Op ruim 200 scholen de laatste 3 weken voor de zomervakantie aan de slag met een speciaal voor hen ontwikkeld lespakket. Onze missie: kinderen spelenderwijs leren over gezonde en duurzame voeding door aan de slag te gaan met vrolijke doe-activiteiten.

Het programma voor bso komt tot stand in samenwerking met Jong Leren Eten en vele andere partners zonder winstoogmerk. Het programma voor basisscholen wordt mogelijk gemaakt door een gulle subsidie van Stichting Goeie Grutten. Bovendien werken we nauw samen met Smaaklessen, het Voedingscentrum, Jong Leren Eten en vele andere partners.

We maken er samen met heel veel enthousiaste bso-medewerkers, juffen en meesters in het hele land een geweldig groentefeestje van!

Doe jouw bso niet mee? Op www.gezondesmikkelweken.nl vind je in de zomer allerlei recepten, eetspelletjes en challenges waar je op de bso mee aan de slag kunt. En volgend jaar ben je van de partij, toch?!